Menu
18. 6. 2023

Doplňující volby do výboru

V květnu 2023 z časových důvodů rezignovali na své funkce člena výboru Ing. Petra Vachová a Ing. Ondřej Doležal. Z tohoto důvodu byly vyhlášeny doplňující volby do výboru skupiny na období 2023-2025.

Kandidáti na členy výboru: (v abecedním pořadí)

  • Ing. Denisa Čadková
  • Ing. Kryštof Hnojna
  • Ing. Nikola Salová
  • Ing. Jan Vespalec
  • Ing. Anežka Žižková, MBA

Všechny informace včetně způsobu hlasování budou zaslány členům skupiny na email. Níže jsou poté uvedeny medailonky jednotlivých kandidátů.

 

Medailonky kandidátů:

Ing. Denisa Čadková

Právě jsem dokončila magisterské studium obor Technologie vody na Vysoké škole chemicko-technologické. V této instituci budu dále pokračovat na prezenčním doktorském studiu se zaměřením na výzkum anammox bakterií a jejich potenciálního využití. Od září mě též čeká výuka úloh v Laboratoří technologie vody. Na VŠCHT se angažuji na různých veřejných akcích, například Noc Vědců či Dny otevřených dveří. V minulém roce jsem byla na stáži ve společnosti Veolia a též ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. Masaryka. Mám za sebou zkušenost ze zahraničního vzdělávacího kurzu týkajícího se ztrát tlaku vody v potrubí.

Mimo akademickou obec se snažím šířit povědomí o vodě. Pracuji ve spolku H2ospodař, kde lektoruji workshopy o cestě vody a vodě v krajině. Na interaktivních modelech dětem ukazuji, jak funguje čistírna, jak se změnil tok vody v krajině a předvádím též pokusy s úpravou surové vody. Vzdělávám děti v mateřských, základních a středních školách. Snažím se v nich vzbudit nadšení a vědomí důležitosti vody. Jen za tento rok jsem se potkala s více jak 300 dětmi na workshopech a na veřejných akcích ten dosah byl mnohonásobně vyšší. Poslední akce, na které jste mě mohli potkat byl Vědafest, nějvětší populárně naučná akce v ČR. Předávat informace o problematice vody mě neskutečně baví.

Ve volném čase posílám pohlednice do celého světa, čtu fantasy či chodím po horách s partou kamarádů.

 

Ing. Kryštof Hnojna

Po dokončení česko-francouzského bilingvního gymnázia jsem se rozhodl pro studium se zaměřením na chemii vody, které jsem dokončil na VŠCHT v Praze pod vedením pana profesora Jandy. Po dostudování se mi naskytla příležitost pracovat ve Švýcarsku pro firmu Mecana jako technolog. Tato firma vyrábí unikátní filtry na vodu jako terciární stupeň ČOV. V průběhu mého působení se aplikace těchto filtrů rozšířila a byl jsem pověřen vývojem využití tohoto filtru jako primárního separačního stupně. Po pěti letech jsem se vrátil do Čech do rodinné firmy Envi-pur, kde působím dodnes jako technolog pitných vod. Zaměřuji se především na technologie využívající membránovou filtraci. Členem YWP CZ jsem se stal roku 2019, vzhledem k mému působení ve Švýcarsku jsem nebyl aktivním členem, což nyní doháním.

Kromě oboru úpravy vody mě baví sporty, jako například kolo, lyže nebo tenis. Moc rád hraju na kytaru a klavír. Také se aktivně podílím na organizaci a chodu letního tábora pro děti na jihu Čech.

 

Ing. Nikola Salová

Jsem absolventkou bakalářského studia Chemie a toxikologie životního prostředí a magisterského studia Odpadové hospodářství na VŠCHT Praha. Od roku 2019 pracuji v Pražských vodovodech a kanalizacích jako technolog odpadních vod na Ústřední čistírně odpadních vod v Praze. Od roku 2022 se specializuji na oblast snižování uhlíkové stopy, její stanovení a možnosti jejího snižování na čistírnách odpadních vod a jsem aktivně zapojena do projektů týkajících se tohoto tématu. Vím, jak důležité je spojit síly a hledat inovativní a udržitelné přístupy ve vodohospodářství.

Od listopadu 2022 jsem členem CzWA a Young Water Professionals CZ, jako člen YWP CZ jsem již přispěla svým podílem na průzkumu mezi mladými vodaři do 35 let a momentálně spoluorganizuji workshop, který se zaměřuje na stanovení uhlíkové stopy. Ráda bych pokračovala v těchto aktivitách a přidala další projekty, které podporují a motivují mladé odborníky k práci v našem odvětví.

Mým cílem je podpořit výměnu nápadů a know-how mezi mladými odborníky, vytvořit platformu pro učení se a rozvoj, a zároveň přispět k většímu povědomí o důležitosti udržitelného vodního hospodářství.

Věřím, že moje kombinace odborných znalostí, nadšení a odhodlání může přinést skutečný přínos pro Young Water Professionals CZ. Společně můžeme vytvořit silnou a inspirativní komunitu, která bude podporovat mladé profesionály a přispívat k budoucí udržitelnosti vodohospodářství.

 

Ing. Jan Vespalec

Jsem nadšenec pro vše spojené s vodou. Zajímám se hlavně o technologie úpravy vody, ale i o nakládání s odpadními vodami. Absolvoval jsem bakalářské i magisterské studium na Fakultě chemické VUT v Brně na ústavu chemie a technologie ochrany životního prostředí. V rámci bakalářské práce jsem se zaměřil na inovativní technologii úpravy vody pomocí kapacitní deionizace. Kdežto v diplomové práci jsem se zabýval problematikou nakládání s koncentrátem z membránových procesů, který je produkován při opětovném využívání odpadních vod. Za zmíněnou diplomovou práci jsem oceněn cenou Rektora VUT. V současnosti nastupuji na doktorské studium a v rámci akademického prostředí spolupracuji s technologickou firmou ASIO TECH spol. s r.o. na stále nových projektech zabývající se úpravou vody a opětovného využívání odpadních vod.


Ve volném čase rád cestuji, obdělávám zahrádku a již sedmým rokem jsem trenér plavání, přičemž jsem sám rekreačně kondiční plavec. Rád poznávám nové výzvy, do kterých s radostí vkládám svoji energii. Řídím se jednoduchým pravidlem: Dělej co tě baví.

 

Ing. Anežka Žižková, MBA

Moje „vodní kariéra“ začala již na střední škole studiem oboru „Vodohospodářské a ekologické stavby“ na SPŠ stavební, Praha 1, Dušní. Inženýrské vzdělání jsem vystudovala na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze. Dále jsem absolvovala profesní studijní program „Coaching, Mentoring and Leadership“, ze kterého jsem držitelem titulu MBA. Profesně se v oblasti vodohospodářství pohybuji od roku 2018. Pracuji ve státním podniku Povodí Vltavy, kde se zabývám množstvím a bilancí podzemních vod. Kromě své pracovní agendy se dostávám k zajímavým projektům ve vodním sektoru, získávám mnoho zkušeností v legislativě a účastním se jednání a konferencí, aktuálně např. MKOL (Mezinárodní komise pro ochraně Labe). V rámci útvaru se podílím na organizaci porad, výjezdů a teambuildingů. Jsem extrovertní člověk, který miluje výzvy a rád posouvá hranice. Ve volném čase se věnuji sportu (běh, cyklistika, fitness, plavání, lyžování). Mám ráda cestování, adrenalin, kulturu a dobré jídlo. Naplňuje mě smysluplná práce a efektivně využitý čas, jak v práci, tak v osobním životě. Motto: „Rozhodující schopnost není síla ale vytrvalost.“