Menu

O nás

Young Water Professionals CZ

Skupina Young Water Professionals Czech Republic (YWP CZ) vznikla na začátku roku 2016 a k únoru 2022 má 55 členů z řad studentů i odborníků z praxe a výzkumu. Seznam členů a jejich profily jsou přístupné pro členy skupiny.

Výbor YWP CZ pro období 2022-2025

Filip Harciník

předseda výboru

Více

Filip Harciník

předseda výboru

Filip je absolventem oboru Technologie vody na VŠCHT Praha, kde také pokračuje v kombinovaném doktorandském studiu. V obou závěrečných pracích se věnoval problematice biologického čištění odpadních vod, zejména aktivačním procesům s regenerací kalu. Po absolvování VŠCHT Praha nastoupil do provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a.s. na pozici technologa odpadních vod, následně zastával pozici vedoucího oddělení technologie a od října 2021 působí v pozici manažera provozu kanalizací a ČOV ve společnosti Severočeská servisní a.s.

V YWP CZ je Filip od samotného počátku zrodu skupiny v roce 2016 a podílel se na organizaci různých aktivit skupiny, např. konferencí Mladá voda břehy mele, mezinárodní konference EEYWP Conference, která se konala v roce 2019 v Praze, a také se podílel na začlenění YWP CZ do celosvětové sítě YWP v rámci International Water Associaton (IWA).  Od roku 2019 zastává pozici předsedy YWP CZ v pětičlenném výboru. 

Kromě vody a vodního hospodářství, které je pro Filipa prací i volnočasovou aktivitou v podobě působení v YWP CZ a také CzWA, rád sportuje, cestuje a věnuje se rodině.

Kontaktní email: filip.harcinik@ywp.cz

Jakub Sochor

místopředseda výboru

Více

Jakub Sochor

místopředseda výboru

Jakub je studentem pátého ročníku oboru Jaderná chemie na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze, kde je jeho specializací ve výzkumné skupině Separace a radioanalytika problematika supertěžkých prvků. Oblasti úpravy pitné vody se však věnuje již osmým rokem - nejprve jako pomocný laborant a administrativní pracovník, nyní již jako plnohodnotný asistent samostatného technologa pitných vod. Zaměřuje se hlavně na malé vodárenské soustavy (primárně z hlediska posouzení rizik) o několika stovkách zásobených obyvatel.

Kromě členství v CzWA (kde je kromě YWP i členem OS Vodárenství) je Jakub také členem České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti, International Water Association, České nukleární společnosti a České společnosti chemické.

Svou publikační dráhu ve vodní oblasti započal Jakub v roce 2016 sepsáním práce v rámci Středoškolské odborné činnosti (3. místo v celostátním kole), kteréžto publikace pokračovaly i v roce 2017, 2018 (spolupráce s ÚH AV ČR) a 2019. Své dlouholeté zkušenosti s editováním Wikipedie pak uplatil jako účastník WikiProjektu Sucho.

Od června 2023 taktéž studuje obor Technologie vody na FTOP VŠCHT.

Kontaktní email: jakub.sochor@ywp.cz

Denisa Čadková

členka výboru

Více

Denisa Čadková

členka výboru

Právě jsem dokončila magisterské studium obor Technologie vody na Vysoké škole chemicko-technologické. V této instituci budu dále pokračovat na prezenčním doktorském studiu se zaměřením na výzkum anammox bakterií a jejich potenciálního využití. Od září 2023 mě též čeká výuka úloh v Laboratoří technologie vody. Na VŠCHT se angažuji na různých veřejných akcích, například Noc Vědců či Dny otevřených dveří. V minulém roce jsem byla na stáži ve společnosti Veolia a též ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. Masaryka. Mám za sebou zkušenost ze zahraničního vzdělávacího kurzu týkajícího se ztrát tlaku vody v potrubí.

Mimo akademickou obec se snažím šířit povědomí o vodě. Pracuji ve spolku H2ospodař, kde lektoruji workshopy o cestě vody a vodě v krajině. Na interaktivních modelech dětem ukazuji, jak funguje čistírna, jak se změnil tok vody v krajině a předvádím též pokusy s úpravou surové vody. Vzdělávám děti v mateřských, základních a středních školách. Snažím se v nich vzbudit nadšení a vědomí důležitosti vody. Jen za tento rok jsem se potkala s více jak 300 dětmi na workshopech a na veřejných akcích ten dosah byl mnohonásobně vyšší. Poslední akce, na které jste mě mohli potkat byl Vědafest, největší populárně naučná akce v ČR. Předávat informace o problematice vody mě neskutečně baví.

Ve volném čase posílám pohlednice do celého světa, čtu fantasy či chodím po horách s partou kamarádů.

Nikola Salová

členka výboru

Více

Nikola Salová

členka výboru

Jsem absolventkou bakalářského studia Chemie a toxikologie životního prostředí a magisterského studia Odpadové hospodářství na VŠCHT
Praha. Od roku 2019 pracuji v Pražských vodovodech a kanalizacích jako technolog odpadních vod na Ústřední čistírně odpadních vod v Praze. Od roku 2022 se specializuji na oblast snižování uhlíkové stopy, její stanovení a možnosti jejího snižování na čistírnách odpadních vod a jsem aktivně zapojena do projektů týkajících se tohoto tématu. Vím, jak důležité je spojit síly a hledat inovativní a udržitelné přístupy ve vodohospodářství.

Od listopadu 2022 jsem členem CzWA a Young Water Professionals CZ, jako člen YWP CZ jsem již přispěla svým podílem na průzkumu mezi mladými vodaři do 35 let a momentálně spoluorganizuji workshop, který se zaměřuje na stanovení uhlíkové stopy. Ráda bych pokračovala v těchto aktivitách a přidala další projekty, které podporují a motivují mladé odborníky k práci v našem odvětví.


Mým cílem je podpořit výměnu nápadů a know-how mezi mladými odborníky, vytvořit platformu pro učení se a rozvoj, a zároveň přispět k většímu povědomí o důležitosti udržitelného vodního hospodářství. Věřím, že moje kombinace odborných znalostí, nadšení a odhodlání může přinést skutečný přínos pro
Young Water Professionals CZ. Společně můžeme vytvořit silnou a inspirativní komunitu, která bude podporovat mladé profesionály a přispívat k budoucí udržitelnosti vodohospodářství.

Martin Skala

člen výboru

Více

Martin Skala

člen výboru

Martin vystudoval chemické inženýrství na VŠCHT Praha. Již během svého studia na VŠCHT rozhodl směřovat svou kariéru spíše do aplikační než do vědecké sféry, i když výzkum a vývoj zůstal jeho primárním zaměřením. Během studia se podílel na řešení projektů pro průmyslové podniky, což bylo i předmětem obou jeho závěrečných pracích obhájených na FCHI VŠCHT. Po ukončení magisterského studia a stáži v Ekvádoru nastoupil do Centra výzkumu Řež na pozici VaV pracovníka, kde se věnoval vědecko-výzkumné podpoře klasických a jaderných elektráren v oblasti chemie formou grantových i komerčních projektů. Po 6ti letech se z výzkumné sféry přesunul do realizačního týmu, kde ho přitahovala potenciální komercializace vědeckých výsledků a jejich uplatnění v praxi.

V současnosti se Martin věnuje podnikání v oblasti chemie.

Kontaktní email: martin.skala@ywp.cz