Menu

O nás

Young Water Professionals CZ

Skupina Young Water Professionals Czech Republic (YWP CZ) vznikla na začátku roku 2016 a k únoru 2022 má 55 členů z řad studentů i odborníků z praxe a výzkumu. Seznam členů a jejich profily jsou přístupné pro členy skupiny.

Výbor YWP CZ pro období 2022-2025

Filip Harciník

předseda výboru

Více

Filip Harciník

předseda výboru

Filip je absolventem oboru Technologie vody na VŠCHT Praha, kde také pokračuje v kombinovaném doktorandském studiu. V obou závěrečných pracích se věnoval problematice biologického čištění odpadních vod, zejména aktivačním procesům s regenerací kalu. Po absolvování VŠCHT Praha nastoupil do provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a.s. na pozici technologa odpadních vod, následně zastával pozici vedoucího oddělení technologie a od října 2021 působí v pozici manažera provozu kanalizací a ČOV ve společnosti Severočeská servisní a.s.

V YWP CZ je Filip od samotného počátku zrodu skupiny v roce 2016 a podílel se na organizaci různých aktivit skupiny, např. konferencí Mladá voda břehy mele, mezinárodní konference EEYWP Conference, která se konala v roce 2019 v Praze, a také se podílel na začlenění YWP CZ do celosvětové sítě YWP v rámci International Water Associaton (IWA).  Od roku 2019 zastává pozici předsedy YWP CZ v pětičlenném výboru. 

Kromě vody a vodního hospodářství, které je pro Filipa prací i volnočasovou aktivitou v podobě působení v YWP CZ a také CzWA, rád sportuje, cestuje a věnuje se rodině.

Kontaktní email: filip.harcinik@ywp.cz

Jakub Sochor

místopředseda výboru

Více

Jakub Sochor

místopředseda výboru

Jakub je studentem čtvrtého ročníku oboru Jaderná chemie na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze, kde je jeho specializací ve výzkumné skupině Separace a radioanalytika problematika supertěžkých prvků. Oblasti úpravy pitné vody se však věnuje již osmým rokem - nejprve jako pomocný laborant a administrativní pracovník, nyní již jako plnohodnotný asistent samostatného technologa pitných vod. Zaměřuje se hlavně na malé vodárenské soustavy (primárně z hlediska posouzení rizik) o několika stovkách zásobených obyvatel.

Kromě členství v CzWA (kde je kromě YWP i členem OS Vodárenství) je Jakub také členem České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti, International Water Association, České nukleární společnosti a České společnosti chemické.

Svou publikační dráhu ve vodní oblasti započal Jakub v roce 2016 sepsáním práce v rámci Středoškolské odborné činnosti (3. místo v celostátním kole), kteréžto publikace pokračovaly i v roce 2017, 2018 (spolupráce s ÚH AV ČR) a 2019. Své dlouholeté zkušenosti s editováním Wikipedie pak uplatil jako účastník WikiProjektu Sucho.

Kontaktní email: jakub.sochor@ywp.cz

Ondřej Doležal

člen výboru

Více

Ondřej Doležal

člen výboru

V funkci místopředsedy jsem od úplného začátku, kdy jsem spolupracoval na založení skupiny "mladých vodařů" a také jsem se podílel na začlenění do celosvětové sítě v rámci IWA. Vystudoval jsem na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně obor Vodní hospodářství a vodní stavby se specializací na Vodní hospodářství obcí. Tomuto oboru se profesionálně věnuji od roku 2008. I když v rámci mojí práce je znalostní profil daleko obsáhlejší, jako i mých ostatních kolegů v oboru. Velkou část pracovní náplně je řízení týmů mojí společnosti a také osobní profilace v nových odvětvích spojených s oborem vodního hospodářství. V poslední době je to energetický management a využití matematického modelování pro digitalizaci, sběr a vyhodnocování dat a řízení procesů souvisejících s vodním hospodářstvím. Byl jsem a stále jsem členem mnoha řešitelských týmů a také s tím souvisejícím spoluautorem článků a publikací. Částečně se věnuji vědě a výzkumu a větší pak části aplikaci a komercionalizaci. Jsem spoluautorem certifikovaných metodik a souvisejícího softwaru. Udržuji si dlouholeté členství v odborných organizacích, kde se snažím přispívat svými znalostmi a zkušenostmi. 

Ve zbytku času se snažím věnovat rodině, sportovat a manuálně pracovat, což vše je pro mě duševní a mentální relax a pomáhá mi načerpat energii. Životem mě provází voda, dřevo a železo.

Kontaktní email: ondrej.dolezal@ywp.cz

Martin Skala

člen výboru

Více

Martin Skala

člen výboru

Martin vystudoval chemické inženýrství na VŠCHT Praha. Již během svého studia na VŠCHT rozhodl směřovat svou kariéru spíše do aplikační než do vědecké sféry, i když výzkum a vývoj zůstal jeho primárním zaměřením. Během studia se podílel na řešení projektů pro průmyslové podniky, což bylo i předmětem obou jeho závěrečných pracích obhájených na FCHI VŠCHT. Po ukončení magisterského studia a stáži v Ekvádoru nastoupil do Centra výzkumu Řež na pozici VaV pracovníka, kde se věnoval vědecko-výzkumné podpoře klasických a jaderných elektráren v oblasti chemie formou grantových i komerčních projektů. Po 6ti letech se z výzkumné sféry přesunul do realizačního týmu, kde ho přitahovala potenciální komercializace vědeckých výsledků a jejich uplatnění v praxi.

V současnosti se Martin věnuje podnikání v oblasti chemie.

Kontaktní email: martin.skala@ywp.cz

Petra Vachová

členka výboru

Více

Petra Vachová

členka výboru

Petra je absolventka VŠCHT oboru Technologie vody.  Po škole pracovala pro technologicko projekční firmu, kde se jako procesní technolog věnovala navrhování systémů úpravy vody primárně pro průmysl. Zároveň pracovala na projektech zaměřených na recyklaci odpadních vod. V současnosti druhým rokem žije na Novém Zélandu kde pracuje jako procesní inženýrka odpadních vod. Na starosti má optimalizaci čistírenských procesů a inovační projekty. 

Doposud se vrámci YWP primárně podílela na navazování mezinárodní spolupráce. Příkladem, je organizace workshopu s rakouskou YWP a mezinárodní konference EEYWPC 2019. Dále za YWP spolupracovala s Institutem cirkulární ekonomiky na projektu Cirkulární scan Praha.

Kontaktní email: petra.vachova@ywp.cz