Menu
28. 3. 2024

Exkurze "Sever"

Ve dnech 20. - 21. 3. se uskutečnila odborná exkurze pořádaná skupinou YWP CZ. V rámci exkurze se účastníci seznámili s provozem ČOV Liberec a ÚV Bedřichov, dozvěděli se novinky a zajímavosti z oboru úpravy pitné vody a čištění odpadních vod, ale také se mohli pokochat výhledy na Jizerské hory a Krkonoše z rozhledny Královka. Večerní společenský program byl věnován diskuzi o fungování a směřování skupiny YWP CZ a networkingu.

Exkurze byla zahájena na ČOV Liberec, kde byli účastníci nejprve seznámeni s historií odvádění a čištění odpadních vod z měst Liberec a Jablonec nad Nisou a následně s aktuální technologickou skladbou ČOV, jejíž současná kapacita je 190 000 EO. Následovala prohlídka přímo v provozu a exkurze byla zakončena na velíně ČOV, kde se účastníci exkurze mohli seznámit s řídícím systémem ČOV.

Následoval přesun do Bedřichova a po společném obědě účastníci vyrazili na prohlídku ÚV Bedřichov, která byla uvedena do provozu v roce 1987 a zásobuje pitnou vodou část města Liberec, oblast Chrastavy a část oblasti Hrádku nad Nisou. Úpravna vody Bedřichov je dvoustupňová a dokáže vyrobit 370 l/s pitné vody. 

Soubory ke stažení

YWP_Sever_1.JPG