Menu
3. 5. 2023

Konference Nové metody a postupy při provozování ČOV

Ve dnech 25. - 26. dubna se uskutečnil 27. ročník tradiční konference Nové metody a postupy při provozování ČOV.

První část odborného programu byla věnována diskuzi na téma dalšího směřování v oblasti čištění odpadních vod. Na diskuzi navázal blok přednášek týkající se legislativy ve vodním hospodářství. Za zmínku stojí zejména přednáška Ing. Filipa Wannera, Ph.D. o aktuálním stavu revize směrnice o čištění městských odpadních vod. Ta mimo jiné přináší výrazné zpřísnění odtokových limitů v ukazatelích Ncelk a Pcelk a požadavek na energetickou neutralitu u ČOV nad 10 000 EO.

V odpolední části se přednášky týkaly aktuálních témat - energetické náročnosti ČOV a moderních způsobů řízení ČOV pomocí matematického modelu nebo digitálního dvojčete. 

Druhý den konference byl zahájen přednáškou Budoucnost čistírenství pohledem YWP CZ. Ing. Nikola Salová s Ing. Filipem Harciníkem účastníky konference seznámili se zajímavými projekty, na kterých se podílí členové YWP CZ a dále s výsledky průzkumu mezi více než 100 mladými vodaři. Z průzkumu například vyplynulo s jakou motivací mladí vodaři začali studovat či pracovat v oboru nebo podle čeho se rozhodují při výběru zaměstnání. Dále byli respondenti dotazováni na aktuální požadavky na kvalitu pitné a odpadní vody, na požadavky směrnice o čištění městských odpadních vod, aplikaci moderních technologií nebo témata udržitelnosti a digitalizace. 

Odborný program následně pokračoval přednáškami na téma čistírenské kaly, výpočet ředícího poměru při přepadech z retenčních nádrží nebo zkušenosti z přechodu z mezofilního na termofilní anaerobní stabilizaci.

V rámci konference zaznělo 17 odborných přednášek na vysoce aktuální témata, které si mohlo vyslechnout na 365 účastníků. Shrnutí konference přináší tato reportáž