Menu
6. 10. 2022

Spolupráce v oblasti nadaných středoškoláků navázána

Od října 2022 jsme navázali spolupráci se zapsaným spolkem Talnet, který se dlouhodobě věnuje vzdělávání nadaných a talentovaných žáků základních a středních škol. Žákům, kteří budou mít zájem se ve vodohospodářské oblasti vzdělávat a věnovat se studiu na vysoké škole, poskytneme korespondenční kurzy, mentoring a nabídneme účast na akcích pořádaných YWP. Věříme, že i tato spolupráce pomůže rozvíjení mladých odborníků ve vodohospodářské oblasti v souladu s aktuální politikou International Water Association. Navázali jsme tak na naši činnost vzdělávání středoškoláků, která započala během tohoto léta přednáškou na Běstvině, tedy soustředění pro úspěšně řešitele Chemické olympiády.