Menu
4. 5. 2022

YWP CZ má staronové vedení

V dubnu proběhla volba nových členů výboru odborné skupiny Young Water Professionals Czech Republic sdružujících v rámci CzWA mladé vodárenské experty mladší 35 let. Staronovým předsedou se stal Ing. Filip Harciník, místopředsedou je nově Jakub Sochor; zbývajícími třemi členy zůstávají Ing. Ondřej Doležal, Ing. Martin Skala a Ing. Petra Vachová. Úkoly výboru pro bezprostředně následující období je organizace 3. ročníku konference Mladá voda břehy mele, rozšíření členské základny skupiny a užší spolupráce se sesterskými organizacemi YWP (nejen) z okolních zemí.