Menu
27. 9. 2022

YWP CZ na IWA World Water Congress

V září v Kodani proběhl International Water Association World Water Congress and Exhibiton, kterého jsme se zúčastnili, a rádi bychom vám přiblížili některé klíčové body, které si z něj odnášíme:
1) Kongres byl plný inspirativních a "vizionářských" přednášek, zaznělo ale také velké množství zajímavých přednášek na rozličná témata v technických sekcích.
2) Bohatý byl i společenský program - večere pro IWA YWP, které se zúčastnilo přes 100 YWP's z celého světa, užili jsme si koupání ve studené vodě 🏊🏼♂️🥶😁 a moc se nám líbila i exkurze - plavba lodí Kodaní na její největší ČOV ⛴
3) Hlavními tématy kongresu byly klimatické změny, cíle udržitelného rozvoje a právě YWP
4) Velký dojem na nás udělala právě podpora Young Water Professionals ze strany IWA a také globálních společností, které byly partnery kongresu nebo přímo YWP aktivit. Nešlo jen o slova podpory, která zazněla snad při každé keynote přednášce, ale podpora byla na kongresu vidět ve všech směrech, protože zástupci YWP byli aktivními účastníky různých sekcí, diskusí i organizačního výboru. Dále bylo Young Water Professionals vyhrazeno celodenní forum a YWP měli dokonce svého keynote speakera a přednáška Inês Bredy byla pro všechny YWP v sále obrovskou motivací.