Menu
18. 7. 2022

YWP na Běstvině

V minulém týdnu jsme se zúčastnili letního odborného soustředění Běstvina pro úspěšné řešitele chemické a biologické olympiády.
Během tříhodinového bloku jsme se posluchačům snažili přiblížit problematiku vodního hospodářství, seznámit je s technologií úpravy pitné vody a čištění odpadních vod. Předvedli jsme také experiment s koagulací a filtrací surové vody a ukázku, jak vypadá aktivovaný kal pod mikroskopem.