Menu
23. 6. 2024

Zástupce českých YWP v Rumunsku

29. a 30. května se konala v rumunském Brašově akce Danube Water Forum, což je setkání provozních společností vodovodů a kanalizací a dalších organizací vodárenského sektoru působících v povodí Dunaje. Střešní organizace, o které jste již možná slyšeli, se jmenuje IAWD – International Association of Water Service Companies in the Danube River Catchment Area se sídlem ve Vídni. Díky (nejen) její podpoře jsme jako YWP CZ měli již druhý rok možnost poslat na toto setkání svého zástupce, kterým byl, stejně jako minulý rok ve Vídni, místopředseda českého chapteru Jakub Sochor. Dalšími zástupci z ČR byl Jindřich Procházka a Filip Wanner.


Podpora mladé generace v rámci těchto akcí je skutečně obdivuhodná – kromě samotné účasti se totiž členové YWP podílejí na samotném průběhu jako spolumoderátoři panelových diskusí; český zástupce si zvolil sekci, která řešila přístupy provozních společností ke klimatické změně na příkladu Rumunska a Bavorska. Jiná z mnoha dalších diskusních sekcí se věnovala problémům spojeným s nedostatkem absolventů vodárenských oborů a nedostatečnou spoluprací mezi provozem a univerzitami, což se ukázalo jako široce rozšířený (ba celosvětový) problém, který je nutné ne v následujících letech, ale již nyní systémově řešit zvýšením komunikace, spolupráce a modifikací studijních plánů podle aktuálních potřeb sektoru. To je i jedním z aktuálních hlavních cílů našich českých YWP.


Tato již tradiční akce je skvělou příležitostí pro networking, navazování mezinárodních přátelství a sdílení zkušeností s řešením problém, které jsou pro naší oblast typické. Více informací, fotografie i přednášky jsou k dispozici na stránce Danube Water Forum 2024.