Menu
1. 10. 2019

11th Eastern European Young Water Professionals Conference

Ve dnech 1. – 5. října se v Praze konal 11. ročník mezinárodní IWA Eastern European Young Water Professionals Conference, na které se organizačně podílela česká kapitola Young Water Professionals a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT Praha). Konference se zúčastnilo 195 účastníků z 37 zemí světa.

11th Eastern European Young Water Professionals Conference

Filip Harciník

Ve dnech 1. – 5. října se v Praze konal 11. ročník mezinárodní IWA Eastern European Young Water Professionals Conference, na které se organizačně podílela česká kapitola Young Water Professionals a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT Praha). Záštitu konferenci kromě několika univerzit udělily také SOVAK ČR a Asociace pro vodu ČR z.s. (CzWA).

Program konference byl zahájen workshopem Water Utility 2030, který vedl Dipl.Ing. Hasenleithner, generální ředitel ENERGIE AG BOHEMIA  s.r.o., která byla jedním ze sponzorů konference. Podpořily ji také společnosti Endress + Hauser Czech, s.r.o., Veolia Česká republika, a.s., a WTE Wassertechnik GmbH. Před hlavním programem konference se dále konaly workshopy Utility Benchmarking a How to present a exkurze na Nové vodní lince Ústřední čistírny odpadních vod v Praze.

Účastníci konference se setkali již v její předvečer dne 2. 10. na neformální párty, kde účastníky konference přivítal předseda programového výboru prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc., předsedkyně organizačního výboru Dr. Ing. Maryna Feierabend, prorektor VŠCHT Praha prof. Dr. RNDr. Pavel Matějka a zástupci YWP CZ Ing. Petra Vachová s Ing. Filipem Harciníkem. Slavnostní zahájení pak proběhlo ráno 3. 10. ve velkém sále Kongresového centra Českého vysokého učení technického v Praze v Masarykově koleji a kromě výše jmenovaných byli přítomni i předseda výboru CzWA doc. Ing. David Stránský, Ph.D. a zástupci sponzorujících společností. 

Konference se zúčastnilo téměř 200 účastníků (195) nejen z východní Evropy, jak by se podle názvu konference mohlo zdát. Mezi účastníky se kromě Evropanů našli také zástupci z Austrálie, Mexika, Brazílie, Jižní Koreje, Jihoafrické republiky nebo Indie. Hlavní program konference byl v rámci dvou dní rozdělen do dvou paralelních sekcí – pitná voda a voda odpadní. Zaznělo mnoho zajímavých přednášek, mezi kterými bylo i české a slovenské zastoupení. Prezentováno bylo také 58 posterů, jejichž autoři měli možnost bleskové, tříminutové prezentace.

V rámci konference byla zástupci programového výboru vybrána nejlepší přednáška z každé sekce a nejlepší poster. I zde bylo české a slovenské zastoupení – ocenění za nejlepší přednášku ze sekce pitná voda převzal Ing. Ronald Zakhar ze Slovenské technické univerzity v Bratislave s přednáškou Comparison of different adsorpiton materials for pentavalent arsenic removal from drinking water a ocenění za nejlepší poster Ing. Vojtěch Kouba z VŠCHT Praha s posterem Pilot-scale experiences with partial nitritation treating anaerobically pre-treated sewage. Výherci budou mít možnost zúčastnit se zdarma dalšího ročníku konference, který se bude konat v hlavním městě Lotyšska, Rize.

Poslední den konference byly na programu exkurze na Úpravnu vody Podolí a prohlídka pražského centra. Konference byla i vyvrcholením dosavadní aktivity české kapitoly YWP, během konference byla oznámena její oficiální registrace v Mezinárodní asociaci pro vodu IWA.