Menu
14. 5. 2019

Exkurze na Chemické úpravně vody elektrárny Ledvice

14. května 2019 proběhla exkurze na chemické úpravně vody (ChÚV) na elektrárně Ledvice pořádaná YWP CZ. Do procesu využití a zpracování vody účastníky exkurze zasvětil Ing. Richard Seydl, Ph.D., vedoucí odboru chemické režimy. Exkurze byla zahájena prezentací o fungování vodního hospodářství elektrárny a rozložení proudů procesní a odpadní vody. Po teoretickém úvodu následovalo představení dispozic a princip fungování elektrárny na modelu Nového zdroje elektrárny Ledvice umístěném na hlavním velínu elektrárny. Dále přišla prohlídka provozu, kde se mohli účastníci na vlastní oči seznámit s technologií a praxí ChÚV. Návštěva byla završena návštěvou infocentra elektrárny a výstupem na vyhlídkové místo umístěné na střeše budovy kotle ve výšce 140 m, což je dalším z Ledvických „nej“ (nejvyšší průmyslová stavba v ČR).

Elektrárna Ledvice jako každá uhelná elektrárna potřebuje vodu ke dvěma hlavním důvodům: 1) doplňování parovodního okruhu zajišťujícího přenos energie ze spalování na energii elektrickou (cca 1% celkové spotřeby) 2) odvod nízkoteplotního kondenzačního tepla potřebného ke kondenzaci páry po průchodu turbínou (chladicí věž – cca 84% veškeré spotřeby). Vedle těchto dvou základních funkcí je voda dále využívána pro přípravu vápencové suspenze v odsíření spalin (8 %), chlazení ostatních systémů (4 %), chlazení dopravu kotelní strusky a popílku (3 %), vnitřní potřebu chemické úpravny vody a samotnou potřebu zaměstnanců elektrárny.

Zásobení vodou na elektrárně Ledvice je realizováno přivaděči z nádrže Všechlapy a z řeky Labe. Surová voda je dále upravována podle účelu použití čiřením, UV dezinfekcí, pískovou filtrací, reverzní osmózou a sestavou iontoměničových filtrů. Celou technologickou kaskádou od čiření až po demineralizační linku si projde voda určená pro doplňování parovodního okruhu. Pára je vyráběna věžovým granulačním kotlem (1286 MWt – tepelný megawatt) parametry páry 600°C/28 MPa (kritický bod vody 374°C/22 MPa). Právě provoz v nadkritickém režimu sebou nese vyšší nároky na kvalitu vody a páry, než je tomu u podkritických klasických elektráren. Voda vstupující do parovodního okruhu má předepsané maximální povolené parametry: měrný odpor 10 MΩ×cm, TOC 100 ppb, SiO2 10 ppb, rozpuštěný kyslík 10 ppb, což je srovnatelné s vodu používanou v polovodičovém průmyslu s vysokými nároky na čistotu prostředí: měrný odpor 17,8 MΩ×cm, TOC 50 ppb, SiO2 5 ppb, rozpuštěný kyslík 500 ppb (pro struktury 0,9 µm dle www.suezwaterhandbook.com)