Menu
6. 9. 2022

Mladá voda břehy mele 2022

Young Water Professionals Czech Republic (YWP CZ) pořádají již třetí ročník multioborové konference s tématikou vody určenou mladým autorům do 35 let.

Cílem konference je propojování studentů a začínajících odborných pracovníků v oblasti vody a vodního hospodářství. Účastníci se v rámci konference budou mít možnost seznámit s aktuálními trendy v oboru, s výsledky výzkumu svých kolegů z oboru a v neposlední řadě také navázat kontakty s lidmi z oboru, jak z pole akademického, tak vědeckého a soukromého.

 

Programový výbor konference:

Ing. Petr Dolejš, Ph.D.; Ústav technologie vody a prostředí VŠCHT Praha
Ing. Ondřej Doležal; SEWACO s.r.o.
Ing. Jindřich Procházka, Ph.D.; ČEVAK a.s.
Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D.; Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

 

Organizační výbor konference:

Ing. Filip Harciník; Severočeská servisní, a.s.
Ing. Kristína Pániková; FAST VUT v Brně
Ing. Martin Skala; NUM solution s.r.o.
Jakub Sochor; FJFI ČVUT v Praze
Ing. Lenka Švancerová; ASIO, spol. s.r.o.
Ing. Petra Vachová; Veolia Australia and New Zealand