Menu
14. 6. 2018

První konference Mladá voda břehy mele

Mladí pro mladé. Toto moto provázelo projekt skupiny Young Water Profesionals Czech Republic, který realizovala s podporou programu SmartUp od Nadace O2. Hlavní myšlenkou projektu Mladá voda břehy mele bylo spojovat mladé odborníky a studenty s předními odborníky v oblasti vodního hospodářství a sdílet kontakty. S Mladou vodou jste se mohli setkat v období od března do června 2018. Vrcholem projektu byla celodenní konference Mladá voda břehy mele 2018, která se uskutečnila ve čtvrtek 14. 6. 2018 na akademické půdě Fakulty chemické VUT v Brně.

Na konferenci se celkem sešlo 78 účastníků, z nichž byla více než
polovina studentů z univerzit celé České republiky a mladých odborníků, kteří začínají svoji kariéru. V rámci konference se účastníci mohli setkat s tématy z mnoha oborů vodního hospodářství, od technologie úpravy vody a čistírenství přes využívání vody v energetickém průmyslu až po hydrobiologii a mikrobiologii.
Mezi přednášejícími mohli účastníci slyšet přední odborníky, jako je
například prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc., z VŠCHT Praha, prof. Ing. Ján
Derco, DrSc., z STU v Bratislavě, Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LLM, ze společnosti Veolia, Ing. Aleš Černín, Ph.D., ze společnosti ASIO, spol. s r.o., a Ing. Vojtěch Vosecký ze společnosti INCIEN.

Program konference zahájil prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc., svojí
přednáškou o mezinárodních a tuzemských organizacích, jako jsou
IWA, EWA, YWP a CzWA, které působí v oblasti vodního hospodářství a o jejich významu. Dále se program dělil na dvě paralelní sekce, a to v dopoledním bloku přednášek na sekci Čistírenství a Praktické zkušenosti a v odpoledním bloku na sekci Udržitelnost a Hydepark vody.