Menu
10. 9. 2022

3. ročník konference Mladá voda břehy mele

Ve dnech 6. a 7. září 2022 se na Fakultě chemické VUT v Brně konal 3. ročník bienální konference Mladá voda břehy mele organizovaný českými Young Water Professionals pod vedením předsedy výboru Ing. Filipa Harciníka. Konference se zúčastnilo na 50 mladých vodárenských profesionálů z celé České a Slovenské republiky. Záštitu nad konferencí převzala Fakulta chemická VUT v Brně a Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT v Praze.
Celkem 15 plenárních příspěvků zástupců z 10 vědeckých a výzkumných institucí i provozních společností bylo rozděleno do dvou dní a dle tématu do tří sekcí – průmyslové vody, komunální vody a Hyde park vody. Mimo to bylo také prezentováno deset příspěvků posterových, pro které byl určen večer prvního konferenčního dne, který byl následně zakončen networkingem. Všechny příspěvky byly přednášeny primárně mladými vodárenskými profesionály do 35 let.


Cenu za nejlepší přednášku konference získal Jakub Sochor (FJFI ČVUT) za příspěvek „Rizika malých vodárenských systémů – poučení z Posouzení rizik“ a Adéla Puškáčová (FTOP VŠCHT) cenu za nejlepší posterový příspěvek na téma „Nanofiltrace pro dočištění odtoku z městské ČOV za účelem jeho recyklace“. Vyhodnocení bylo provedeno samotnými účastníky konference pomocí platformy BestTalk, která byla partnerem konference.
Po ukončení konference během středečního poledne se někteří účastníci zúčastnili exkurzí po zajímavých místech v okolí – část účastníků prošla samotnou budovu FCH VUT v Brně včetně výzkumných laboratoří, další část navštívila Labyrint pod Zelným trhem a největší počet se vydal na ČOV v Modřicích, která zpracovává odpadní vody z Brna a blízkého okolí.


Akci sponzorovaly přední české firmy pohybující se v oblasti vodního hospodářství - DHI a. s., Sweco Hydroprojekt a.s., Veolia Czech Republic, ENVI-PUR, s.r.o. a ASIO, spol. s r.o. Všem jmenovaným patří velké díky, neboť dlouhodobě podporují činnost mladých vodárenských profesionálů v České republice. V neposlední řadě je nutné poděkovat organizačnímu i programovému výboru konference za bezproblémovou realizaci této jedinečné akce.


Troufáme si říci, že se konference vydařila, splnila vytyčené cíle a těšíme se na 4. ročník konference v roce 2024!

Soubory ke stažení

Sbornik_MVBM2022_0003.pdf