Menu
15. 9. 2020

Konference Mladá voda břehy mele 2020

Jedna z mála odborných akcí vodárenského oboru, kterou se letos i přes celosvětovou pandemii onemocnění COVID-19 podařilo uspořádat, byla konference Mladá voda břehy mele 2020.

 

Z původního červnového termínu se konference přesunula na září a 8. - 9. 9. se na Fakultě chemické VUT v Brně konal další ročník této konference. I přes panující omezení a nařízení, které si u účastníků vyžádaly zakrytí dýchacích cest rouškami, se sešlo na 60 účastníků. Většinu z nich tvořili studenti univerzit napříč Českou republikou, ale nechyběli ani mladí odborníci z praxe. Účastnící konference se v rámci odborného programu setkali s tématy z různých oborů vodního hospodářství.

Dvoudenní formát konference byl rozdělen do 4 tématických sekcí: Čištění vod, Mikropolutanty, Vodárenství a Hydepark vody, k vidění byla také sekce posterová. V rámci konference proběhlo vyhlášení nejlepší přednášky, kterou byla zvolena „Eliminace mikropolutantů z odpadních vod – užití kořenových čistíren jako technologie pro čištění odtoku z čistírny odpadních vod od Ing. Hany Brunhoferové z University of Luxembourg a nejlepšího posteru, který byl prezentován Ing. Dominikem Andreidesem na téma Biologická konverze syngasu na biomethan pomocí dvoustupňového procesu anaerobní fermentace.

Partnery konference byly společnosti Veolia Česká republika, a.s., Amcon Europe s.r.o., ENVI-PUR, s.r.o., ASIO, spol. s.r.o., BestTalk a Inspiringrowth, kterým děkujeme za podporu.

Soubory ke stažení

Sbornik_MVBM_2020.pdf