Menu
16. 12. 2023

Një vizitë nga YWP e Kosovës

Na začátku října jsme byli v Praze poctěni první mezinárodní návštěvou za nového složení výboru YWP, a to ze skupiny YWP Kosovo, která se stala členem IWA YWP právě během podzimu.

Tato návštěva byla domluvena během červnové Danube Water Conference (zpráva z konference). Dne 2. října tak do Prahy přiletěla delegace výboru YWP Kosovo – předseda Albert Salltakaj, tajemnice Ylberina Baliu a členové výboru Besar Grazhda a Gentiane Leku. Doprovod jim dělala paní Vera Muhaxhiri ze společnosti Skat Consulting, kterážto skupinu YWP finančně a organizačně podporuje.

Úterý bylo věnováno formálním jednáním v knihovně Ústavu technologie vody a prostředí FTOP VŠCHT – během dopoledne se zástupci z Kosova dozvěděli o fungování naší CzWA, jejímu vztahu k YWP CZ a informacích o principech a formalitách vztažených k IWA YWP. Po diskusi a pracovním obědě byl český výbor seznámen nejen s fungováním, financováním a organizačním zajištěním kosovské strany, ale i s některými specifiky kosovského vodohospodářského sektoru (kdy se počet čistíren v celém Kosovu dá počítat na prstech jedné ruky). Vyvrcholením celého dne bylo podepsání Memoranda o spolupráci mezi YWP Česká republika a Kosovo. V tomto dokumentu jsme se zavázali k prohlubování další spolupráce (včetně například vzájemné účasti na odborných konferencích) a dále sdílení zkušeností s fungováním našich sekcí, tzv. chapter. Den byl zakončen prohlídkou Prahy a následným networkingem.

Středa 4. října byla zaměřena na praktické ukázky českého vodohospodářského sektoru – oba dva výbory ráno absolvovaly exkurzi na Novou vodní linku Ústřední čistírny odpadních vod v Praze. Po čistírně nás provázela jedna z členek českého výboru, Nikola Salová. Odpolední program poté pokračoval na VAK Beroun, kde vedoucí skupiny Vodárenství, Jiří Paul, představil nejen specifika českého systému zásobování pitnou vodou v podobě atomizace sektoru, ale i metody a možnosti digitalizace zařízení na síti za účelem snížení ztrát a zvýšení pohodlí pro spotřebitele.

Tato čtyřdenní návštěva byla první YWP mezinárodní návštěvou za mnoho let a sdílení zkušeností bylo vskutku nepřekonatelné. Doufáme, že díky členství v IWA YWP budou mezinárodní kontakty v budoucích letech ještě častější a intenzivnější. A jaká bude další spolupráce s YWP Kosovo? V současné době probíhají (mimo jiné) diskuse o možném zapojení na konferenci Mladá voda břehy mele 2024, která se bude konat 4. a 5. září 2024 v Brně, respektive do obdobné konference na kosovské straně.

Informace o návštěvě byly uvedeny například i na stránkách IAWD.